azbest min

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, że do 20 stycznia 2016r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Dubicze Cerkiewne. Pomoc Gminy Dubicze Cerkiewne polegać będzie na demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. Ww. zadanie realizowane będzie w 2016 roku po uzyskaniu środków finansowych […]

miniaktualnosci

Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku […]

mini pogoda

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

miniaktualnosci

Urząd Gminy nieczynny

„Bezpieczny szpital”

Hajnowski szpital po raz kolejny liderem w Podlaskiem. W prestiżowym rankingu „Bezpieczny Szpital” hajnowski SP ZOZ zajął 25 miejsce w Polsce i pierwsze w województwie podlaskim. To o dwie pozycje wyżej w porównaniu do roku ubiegłego, co wskazuje, że placówka ciągle się rozwija. – Zajęcie 25. miejsca w Polsce i 1. w województwie to dla […]

minipge

Przerwa w zasilaniu w energię elektryczną

Strona 1 z 1212345...10...Ostatnia »