Dane teleadresowe

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Telefon

Leon Małaszewski

Wójt Gminy

7

(85) 682 79 90

Referat Organizacyjny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Telefon

Mikołaj Ławrynowicz

Sekretarz Gminy

15

(85) 682 79 93

Katarzyna Troc

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, kadr i oświaty

6

(85) 682 79 81

Marcin Siemieniuk-Morawski

Informatyk

14

Mirosława Gawryluk

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

12

(85) 682 79 87

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Telefon

Krystyna Onopryjuk

Kierownik Referatu

8

(85) 682 79 88

Katarzyna Dmitruk

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

8

(85) 682 79 88

Jan Kuptel

Stanowisko ds. budownictwa, utrzymania czystości i porządku w gminie, gospodarki wodno-ściekowej i utrzymania dróg

9

(85) 682 79 86

Eugeniusz Makarewicz

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i bhp

9

(85) 682 79 86

Mirosława Gawryluk

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

12

(85) 682 79 87

Referat Finansowy

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Telefon

Anna Kulik

Skarbnik Gminy

3

(85) 682 79 94

Alina Pietruczuk

Stanowisko ds. księgowości analitycznej wydatków, dochodów i księgowości materiałowej

3

(85) 682 79 94

Tamara Panasiuk

Stanowisko ds. księgowości analitycznej , syntetycznej i płac

3

(85) 682 79 94

Walentyna Galimska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2

(85) 682 79 95

Joanna Korcz

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2

(85) 682 79 95

Ludmiła Pietruczuk

Stanowisko ds. archiwum zakładowego i fakturowania

1

(85) 682 79 97

Urząd Stanu Cywilnego

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Telefon

Olga Repko

Specjalista USC Sprawy aktów stanu cywilnego ewidencji ludności, ochrony przeciwpożarowej, działalności gospodarczej, obronne

4

(85) 682 79 96