Gminna Biblioteka Publiczna

adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Główna 67
17-204 Dubicze Cerkiewne
NIP 543-17-45-552
e-mail: biblioteka@dubicze-cerkiewne.pl
www.biblioteka.dubicze-cerkiewne.pl  (storna placówki w budowie)

pracownicy:
Mirosława Siemieniuk-Morawska – kierownik biblioteki
tel. 85 682 79 98
e-mail: bibliotekadc@o2.pl

godziny pracy:

wtorek

10 – 18

środa

8 – 16

czwartek

10 – 18

piątek

10 – 18

sobota

8 – 16

zakres działań (wyciąg ze statutu z dnia 27 marca 2006 r.):
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
4. Opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki i nauki.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
6. Podejmowanie innych zadań dla zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne.

Katalog online

Podstawowe dane o instytucji:
2014 rok

2015 rok

2016 rok

Formy promocji książki, biblioteki i czytelnictwa o charakterze edukacyjnym i kulturalnym zrealizowane:
2014 rok

2015 rok

2016 rok