Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „BACHMATY”

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „BACHMATY” powstało na bazie nieformalnej grupy „ZADRA”. Obecnie jesteśmy młodą organizacją pozarządową działającą na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. Jako nieformalna grupa wspólnie z GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych realizowaliśmy szereg projektów z programu „Działaj Lokalnie” Jako Stowarzyszenie działamy na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne od 2010r. i pomagamy w realizacji festynów i innych imprez kulturalnych. Często jesteśmy też współorganizatorami imprez (np. festyn w Grabowcu, Dubiczach Cerkiewnych, przyjęcie gości z Białorusi na Wodochryszcze wraz z przygotowaniem dzieciom paczek świątecznych, sylwester po raz drugi i inne) Organizacja nasza uczestniczyła też w charakterze partnera w realizacji projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Działanie Leder +, Którego realizatorem była Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych. Nasze stowarzyszenie realizowało również projekt „Jesteśmy rzem- działania na rzecz lokalnej społeczności” w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie jest realizatorem projektu pod nazwą „Pracownia Orange”  polegającego na zainstalowaniu pracowni komputerowej z dostępem do internetu w Centrum Kultury w Grabowcu. Ponadto w 2012r. realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska projekt pod nazwą „Śpiew łączy pokolenia”. W 2013 roku realizowaliśmy projekt ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymanych w ramach regrantingu ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne, został wydanych folder o gminie i zakupiony sprzęt na wyposażenie stowarzyszenia.