Lista Radnych Gminy

Imię i nazwisko

Funkcja

Czmiel Jan

Zastępca Przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Czykwin Mikołaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego

Holonko Mikołaj

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Karpiuk Jerzy

Przewodniczący Rady

Karpiuk Andrzej

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego

Korch Wieczysław

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego

Kot Michał

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Kendyś Wiktor

Radny

Mikulicz Leon

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Misiejuk Włodzimierz

Przewodniczący Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Leoniuk Mikołaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego

Oksentiuk Nina

Radna

Rybak Mikołaj

Radny

Szymaniuk Irena

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Szimoniuk Walentyna

Radna