Długi Bród

Obecnie jest to niewielka wieś, która leży na granicy Puszczy Białowieskiej. W Dołhim Brodzie w 1795 roku było dwóch strażników: Daniło Mackiewicz i Filip Wapp. Nazwa topograficzna bród i przymiotnik długi. Gwarowa nazwa mackevicy jest rodowa, pochodzi od nazwy strażnika leśnego Daniły Mackiewicza.

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród

Długi Bród