Grabowiec

Grabowiec jest nazwa topograficzną od lasu grabowego. Dawna nazwa wsi brzmi: Obychodnik, oznaczała zapewne ujazd, ostęp itp. leżący w okolu rzek lub dróg, czy też zakrętach jednej wijącej się rzeki.

Jest to dawna wieś chłopów królewskich w starostwie kleszczelowskim. Założona zapewne w XVI w. Około 1560r. została osadzona na 60 włókach. Bardzo zniszczona w czasie najazdu Szwedzkiego ponownie została zasiedlona. Od XVII w. obciążona pańszczyzna, która odbywała się na folwarku Czechy. W 1790 r. było 68 domów. Na skutek ewakuacji część ludności przez kilka lat przebywała w Rosji. Jest to największa wieś na tym terenie licząca 144 domy. W związku z tym nazywana jest gwarowo Chiny a ludzie z Grabowca nazywani są chińczykami.

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec

Grabowiec