Klakowo

Jest to przysiółek wsi Górny Gród, dogodne miejsce na polowania (stoją tu dwie ambony). Jeden dom jest niezamieszkany.

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo

Klakowo