Pasieczniki Małe

Wieś wymieniana w 1921 roku. Nazwa Pasieczniki jest nazwą służbową oznaczające pierwotnie ludzi – pszczelarzy, których głównym zajęciem był nadzór i opieka nad pasiekami, hodowla pszczół oraz dostarczanie miodu i wosku na dwór pański lub do miasta. Z rewizji miasta Bielska w 1779 r. wiadomo, że dawniej „mieszkańcy lasu miejskiego” tj. dzisiejszych wsi Pasieczniki, płacili daninę burmistrzom bielskim miodem i woskiem.

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe

Pasieczniki Małe