Werstok

Wieś jest wymieniana już w 1574 roku pod nazwą Werchstok. Jest to nazwa topograficzna określająca osadę położoną u źródeł stoku, czyli potoku, strumienia. Pod wsią bierze początek rzeczka wpadająca do rzeki Orlanki, a nad tą rzeczką zwana zapewne stokiem, leży dziś wieś Istok (dawniej Stok).

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok

Werstok