Wiluki

Wiluki, mała wieś 17 zagród, ok. 40 mk., położona w odległości 7 km. na pd. wsch. od Dubicz Cerkiewnych. Wieś powstała w XVI w. i wchodziła początkowo w skład dóbr królewskich ekonomii brzeskiej, później należała do Sapiehów. Do dzisiaj kilku mieszkańców wsi nosi nazwisko Wiluk. Do zwiedzania kilka oryginalnych starych budynków z I połowy XX w., kilka krzyży wotywnych, pomnikowe jałowce. Wieś wymieniana w 1921 roku. Jej nazwa jest nazwą rodową od nazwy osobowej Wiluk utworzonej od cerkiewnego imienia Wił.

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki

Wiluki