Witowo

Wieś wymieniona jako Witulowo ( 1616 r.), Witułtowo, Withowo ( 1576 r.).  Założono ją przed 1570 rokiem. Witowo jest nazwą dzierżawczą od nazwy osobowej Wit, Witold. Legenda wiąże nazwę nazwę wsi z imieniem Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda ( 1350- 1430 ). Wg. tej legendy właśnie tu na suchym prawym brzegu rzeczki Orli w czasie jednego ze swoich polowań w Białowieży książę Witold spędził noc. Właśnie ten wielkoksiążęcy „ postój” dał początek dzisiejszej wsi.

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo

Witowo