Wygon

Uroczysko Wuhon wymieniane jest w XVIII wieku. Jest to nazwa topograficzna oznaczająca wspólne pastwisko pod wsią. Ludowa nazwa tego przysiółka brzmi Dmitruki. Jest to nazwa rodowa od nazwiska Dmitruk, rodu zamieszkującego te wieś.

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon

Wygon