Wykaz sołtysów

Nazwa sołectwa i miejscowości

Imię, nazwisko i telefon sołtysa

Czechy Orlańskie

Agnieszka Daniluk tel. 696 662 590

Długi Bród
(Zabagonie, Piaski, Jakubowo)

Marek Chmara tel. (85) 685 30 97

Dubicze Cerkiewne

Irena Kiryluk tel. (85) 685 20 74

Górny Gród (Klakowo, Nikiforowszczyzna, Wygon)

Wiktor Kendyś tel. 696 147 988

Grabowiec

Irena Szymaniuk tel. 507 293 528

Istok

Ewa Guryn tel. (85) 685 30 36

Jagodniki (Siemiwołoki)

Jan Skiepko tel. (85) 685 30 39

Jelonka

Halina Niczyporuk tel. (85) 685 22 87

Koryciski

Leon Mikulicz tel. (85) 685 30 73

Rutka

Mikołaj Leoniuk tel. (85) 685 20 16

Stary Kornin

Anna Charytoniuk tel. (85) 873 44 06

Starzyna (Bobinka, Jodłówka)

Halina Boguń tel. 796 067 731

Tofiłowce

Mikołaj Rybak tel. (85) 685 20 88

Werstok

Anatol Czykwin tel. (85) 685 22 18

Wiluki (Krągłe – „Krugłe”)

Tomasz Sajewicz tel. (85) 685 22 15

Witowo (Pasieczniki Małe, Kraskowszczyzna)

Maria Niczyporuk tel. (85) 685 31 08

Wojnówka

Jan Pietroczuk-Sajewicz tel. (85) 685 22 02